Dotace - Nová zelená úsporám na fotovoltaické elektrárny

Stávající znění programu Nová zelená úsporám je platné od 1. října 2021. V této podobě by mělo zůstat až do roku 2025. Solární technologie a tepelná čerpadla pro rodinné domy spadají do podoblasti C.3. Výše podpory se odvíjí jen od použitých technologií.

Dotace se vztahuje na všechny fotovoltaické systémy do velikosti 10 kWp a maximální výše podpory se navyšuje až na 205 000 Kč a už neplatí podmínka, že domácnost musí spotřebovat alespoň 70 % vyrobené energie. Žádost za vás podáme sami. V roce 2021 jsme za naše klienty podali 2 059 žádostí a všechny byly vyřízeny kladně a v plné výši.

Fotovoltaické elektrárny

Kapacita baterií - akumulátorů

Horní hranice z pohledu instalované kapacity stanovena není, můžete instalovat libovolně velké úložiště, pokud se vejde do poměru výkonu fotovoltaiky a kapacity baterií 1:2. Na baterie můžete čerpat podporu maximálně do dvojnásobku velikosti elektrárny. Například pro fotovoltaiku o velikosti 2 kWp můžete čerpat dotace na bateriové úložiště v rozmezí 24 kWh. Pokud by baterie měly nižší kapacitu, dotace se na ně nevztahuje. Baterie můžete instalovat i ve vyšší kapacitě, ale cokoli nad 4 kWh už bude bez dotace.

Dotace pro novostavby

Program NZÚ 2021+ vnímá jako novostavby všechny stavby, které jsou v katastru nemovitostí zapsané méně než dva roky. V rámci oblasti C je možné žádat o podporu na pořízení nebo výměnu obnovitelného zdroje až poté, co je stavba zapsána do katastru nemovitostí. V takovém případě o nároku na dotaci C rozhoduje, co máte uvedeno a započítáno v průkazu energetické náročnosti budovy – PENB pro stavební řízení nebo změnu stavby před dokončením. Pokud je fotovoltaika uvedená v průkazu, na její pořízení se dotace C nevztahuje. Pokud ale požadované hodnoty PENB splníte jinými způsoby a fotovoltaiku si pořizujete jako další nadstavbovou technologii, na dotaci nárok máte. 

Máte dotaz? Volejte  +420 555 222 463

Nebo nám napište na on-line podporu, kde jsme 24/7. On-line podpora.

Kdo má na dotaci nárok?

Podmínky pro zisk dotace jsou jednoduché. Stačí být vlastníkem nemovitosti, na kterou se bude sluneční elektrárna montovat a nemovitost musí být zkolaudovaná jako objekt k bydlení, nebo rodinný domek. Pokud o dotaci zažádáte před kolaudací, vyplacena vám bude až po zkolaudování nemovitosti. Na jednu nemovitost může být vždy aktivní pouze jedna žádost o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu. Energie, kterou vaše fotovoltaika vyrobí, je primárně určená ke spotřebování ve vaší domácnosti.

Kdy se o dotaci žádá?

O dotaci můžete žádat i předem, než se s montáží elektrárny začne. Nebo v průběhu stavby, ale i po jejím proběhnutí do 24 měsíců. Připojení k síti musí být realizováno po 1. lednu 2016. Jako náš klient se ale o dotace vůbec nemusíte starat. Všechno papírování a komunikaci s úřady vyřídíme za vás a na vše vás včas upozorníme. Dotace má pokrýt maximálně polovinu nákladů na elektrárnu včetně akumulátorů.

Odkud se berou peníze, které financují dotace na fotovoltaiku?

Panuje poměrně rozšířený omyl, že program Nová zelená úsporám dotují čeští daňoví poplatníci z vlastních kapes. Není tomu tak. Program Nová zelená úsporám je financovaný z prodeje emisních povolenek, které Česká republika prodává jiným státům, které nadlimitně znečišťují životní prostředí. Podpora OZE, kterou všichni povinně platíme spolu s elektřinou, se vztahuje na starou dotační politiku, se kterou nemáme a nechceme mít nic společného.

Hlavní cíl Nové zelené úsporám je zlepšit stav životního prostředí snížením emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů, hlavně CO2. Česká republika podporuje ve velkém rekonstrukce rodinných domů tak, aby byly energeticky úsporné a aby používaly obnovitelné zdroje energie.

Napište nám a my se Vám ozveme zpět