Dopravné – 20,-Kč/km
Elektrikář – 500,-Kč/hod
Instalatér – 500,-Kč/hod
Servisní technik – 900,-Kč/hod
Přepěťová ochrana – 3 000,-Kč/ks
Střešní montér – 500,-Kč/hod
Úprava elektroměrovíého rozvaděče dle připojovacích podmínek distributora – individuální nacenění
Přenastavení monitoringu – dopravné + hodinová sazba elektrikáře

Ceny jsou bez DPH (15% domácnosti, 21% firmy a instituce) a neobsahují cenu materiálu.

Upozornění – ceník je pouze orientační. Uvedené ceny jsou platné za ideálních podmínek (dobrý přístup, kvalitní instalační materiál a zařízení atd.). U větších zakázek lze naopak dohodnout výrazné slevy.

T.C.S. Company s.r.o. si vyhrazuje právo některým požadavkům zákazníků na aplikace levných instalačních materiálů a zařízení nevyhovět z důvodu problematické záruky na vlastnosti a výdrž nekvalitních produktů.

V případě nepřipravenosti místa instalace si společnost vyhrazuje právo montáž nerealizovat a vyžadovat zaplacení vynaložených nákladů tj. doprava, a čas pracovníka.

Doporučujeme VŽDY se dohodnout na návštěvě instalatéra, který na místě posoudí konkrétní dispozice zakázky.