Read More
Solar panels with sunset and blue sky background. Clean power energy concept

9 faktů o dotacích

Nová zelená úsporám je výhodný a pro svou jednoduchost oblíbený dotační program pro zájemce o instalaci fotovoltaických panelů z řad majitelů rodinných domů. Po velké revizi programu z října 2021 můžete získat dotaci až 225 000 Kč na pořízení fotovoltaické elektrárny a realizaci dalších opatření. Podporu mohou získat solární elektrárny s akumulací přebytků do ohřevu vody, s akumulací do baterií nebo zcela bez akumulace.

Češi si za podporu fotovoltaiky jako je NZÚ mohou gratulovat. V porovnání s podmínkami podpory na střešní FVE na Slovensku (program Zelená domácnostiam) je česká NZÚ výrazně jednodušší na vyřízení a nabízí téměř 6násobně vyšší podporu.

Zákazníci se nás nejčastěji ptají, zda jejich dům splňuje pravidla programu? Jak velký nebo malý musí dům být? Kolik v něm může být bytových jednotek? Jaké potřebují podklady nebo posudky, aby dotaci získali? Na tyto a mnoho dalších dotazů najdete v tomto článku odpověď.

FAKT 1: Můžete získat dotaci až 225 000 Kč

Program Nová zelená úsporám je rozdělen do několika částí, část C 3 se týká příspěvků na pořízení solárních systémů. Dotace na fotovoltaiku je součtem základního příspěvku na 2 kWp elektrárnu podle jejího typu (typu střídače), případně zda se jedná o kombinaci FVE s tepelným čerpadlem.

Na výkon nad 2 kWp potom můžete získat 10 tis. Kč na každou kilowattu špičkového výkonu fotovoltaických panelů. Dotace na baterie je ve výši 10 tis. Kč na každou kilowatthodinu jejich nominální kapacity. Baterie můžete použít pouze lithiové, obvykle LiFePO₄ nebo Li-Ion. Na olověné baterie (gelové, AGM a trakční), Ni-MH či Ni-Fe žádat nelze.

Příspěvek na vypracování projektové dokumentace a odborného posudku činí 5 000 Kč a získat jej může každý žadatel o příspěvek. Přehled jednotlivých podpor najdete v tabulce níže.

Části fotovoltaické elektrárnyDotace
Minimální instalace o výkonu 2 kWp40 000 Kč
Minimální instalace 2 kWp s hybridním měničem60 000 Kč
Minimální instalace 2 kWp s tepelným čerpadlem100 000 Kč
Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp10 000 Kč
Za 1 kWh akumulátorů na bázi lithia10 000 Kč
Příspěvek na projektovou dokumentaci5 000 Kč

Výpočet výše dotace na fotovoltaiku z programu Nová zelená úsporám 2030

Maximální výkon fotovoltaické elektrárny, na který můžete získat dotaci je 10 kWp. Do výkonu 10 kWp rovněž nepotřebujete na provozování elektrárny licenci Energetického regulačního úřadu. Můžete si na dům nechat nainstalovat i větší fotovoltaickou elektrárnu, než 10 kWp, avšak podporu můžete čerpat jen na výkon do 10 kWp.

Podpora na kapacitu baterií pro hybridní fotovoltaické elektrárny je omezená zdola i zhora. Kapacita akumulace je tedy vždy vztažená k výkonu elektrárny. Minimální kapacita baterií v kWh je 1násobek špičkového výkonu FV panelů v kWp. Maximální podporovaná kapacita baterií činí 1násobek špičkového výkonu FV panelů v kWp.

FAKT 2: Dotace je určená všem majitelům RD

Příspěvek z programu Nová zelená úsporám může získat úplně kdokoliv na střechu svého rodinného domu. Žadatelem může být fyzická i právnická osoba. Budova musí splňovat definici rodinného domu:

 • je v něm je nadpoloviční podlahová plocha využívána k trvalému bydlení
 • má maximálně jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží a podkroví
 • má maximálně tři samostatné bytové jednotky

Pokud rodinný dům nesplňuje výše uvedené parametry, můžete žádat o dotaci pro bytové domy a případně pro podnikatele. Stavba by v katastru měla být vedena jako rodinný dům nebo objekt k bydlení.

Není podmínkou, že někdo musí mít v domě trvalé bydliště. Pokud však chcete instalovat fotovoltaickou elektrárnu na váš dům, pak by tento dům měl být celoročně obýván. Jen tak budete schopni si využít vyrobenou energii. Pokud dům trvale neobýváte nebo jej využíváte sezónně, velká část vyrobené elektřiny skončí v distribuční síti. Vysoký podíl přebytků dodaných do sítě mohou znamenat horší návratnost vaší investice.

Dotace nově i na budovy pro rodinnou rekreaci

Definici rodinného domu splňuje i objekt pro individuální či rodinnou rekreaci, tedy chaty či chalupy. Obvykle jsou mají tyto domy přidělené číslo evidenční. Musí však být splněna podmínka, že na adrese rekreačního objektu musí mít někdo (kdokoliv) vedené trvalé bydliště pod dobu minimálně 2 let před podáním žádosti o dotaci NZÚ.

Omezení u novostaveb a budov dotovaných z NZÚ B

Dotaci na FVE nemohou získat novostavby, pokud je fotovoltaika započítána v tzv. průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) a bude instalována za účelem splnění předepsaných parametrů pro získání stavebního povolení. Rovněž nelze žádat na rodinné domy, které byly v minulosti realizovány s podporou NZÚ části B.

Dotace je i pro majitele licencovaných FVE

Pokud provozujete na rodinném domě fotovoltaickou elektrárnu připojenou do sítě před 1.1.2016 a pobíráte podporu formou výkupních cen či zelených bonusů.

Žadatelem o dotaci mohou být majitelé nemovitostí (rodinných domů či budov pro rodinnou rekreaci). Žadatelem mohou být fyzické osoby, tak firmy. Pokud jeden majitel má více rodinných domů, pak může žádat na každý svůj dům zvlášť. Pokud na daný dům již byla čerpána dotace z jiného programu nebo z jiné části NZÚ, nevadí to. Příspěvek na fotovoltaickou elektrárnu není omezen čerpáním jiných dotací. Naopak, můžete získat tzv. kombinační bonus za realizaci více opatření najednou.

FAKT 3: Dotaci vyřídíme za vás, je to součástí ceny

Součástí ceny díla je veškerá administrativa týkající se připojení elektrárny k síti a vyřízení dotace. Všechny formuláře, žádosti a posudky připravíme a vy je pouze podepisujete.

FAKT 4: Nemusíte splnit žádné technické podmínky

Podmínky dotace na fotovoltaické elektrárny nezávisí zateplení domu nebo jeho energetické třídě. Příspěvek můžete získat na novostavbu domu stejně jako na stávající starší rodinný dům.

Jediné podmínky přiznání dotace se vztahují k samotnému fotovoltaickému systému. FVE musí být vybavena střídačem s minimální účinností 95 % (Euro). Střídače nebo regulátory dobíjení musí disponovat systémem pro sledování bodu maximálního výkonu, tzv. maximum power point tracking (MPPT) s účinností alespoň 98 %. Použít můžete pouze nové a certifikované komponenty.

FVE bez limitů a omezení

Z podmínek dotace v říjnu 2021 vypadla veškerá omezení a limity výroby či podílu vlastní spotřeby. Již není potřeba v energetickém posudku dokládat, že si majitel domu je schopen minimálně 70 % vyrobené energie spotřebovat v domě. Nyní můžete FVE postavit i za účelem dodávky do sítě, například do tzv. virtuální baterie.

Sluneční elektrárna může být umístěna na rodinném domě nebo na jeho příslušenství, tedy stavbě, která plní doplňkovou funkci k rodinnému domu. Panely můžete umístit na garáži, stodole, přístřešku nad parkovacími místy, dílně nebo na zahradním altánu.

Panely můžete umístit i na pozemku vedle rodinného domu na zvláštní jednoúčelové konstrukci. Podmínkou však je, aby panely neomezovaly růst a následnou údržbu vegetace.

FAKT 5: Dotace je určená i pro ostrovní systémy

Pokud je rodinný dům připojený k distribuční síti, pak i na něm instalovaná fotovoltaická elektrárna musí být oficiálně připojena k síti. Pokud ovšem budova, která splňuje definici rodinného domu není připojena k síti, pak ani fotovoltaický systém nebude připojený k síti.

Podpora z programu Nová zelená úsporám se vztahuje i na ostrovní fotovoltaické systémy, pokud se umisťují na rodinné domy či trvale obývané objekty pro rodinnou rekreaci, pokud tyto budovy nemají přípojku k distribuční síti.

Další variantou ostrovního systému, který splňuje podmínky dotace Nová zelená úsporám je přímý fotovoltaický ohřev TUV. Tuto variantu popisují pravidla NZÚ v části C2. Fotovoltaický ohřev vody je vždy zapojen a provozován v ostrovním režimu. Podporu pro fotovoltaický ohřev teplé vody je možné čerpat bez ohledu na to, zda má či nemá váš dům či rekreační objekt přípojku k distribuční síti.

FAKT 6: Dotace je určená i pro rekreační objekty

Pokud váš dům je v katastru nemovitostí veden jako rekreační objekt, pak od října 2021 můžete také žádat o dotaci. To se týká různých chat, chalup, zahradních domků a pod. , které mají přidělené pouze číslo evidenční. Již není potřeba pro získání dotace budovu rekolaudovat na jiný způsob využití.

Podmínkou je, že na adrese budovy pro rodinnou rekreaci má někdo vedené trvalé bydliště po dobu minimálně 2 let před podáním žádosti o dotaci NZÚ. Není podmínkou, že by na dané adrese musel mít trvalé bydliště vedené majitel domu, může to být kdokoliv.

Dotační program Nová zelená úsporám netýká hotelů, ubytovacích zařízení, kempů, dětských táborů a podobných rekreačních nebo jiných ubytovacích zařízení. Pro tato zařízení jsou určené jiné dotační programy pro sportovní zařízení či pro podnikatele.

FAKT 7: Fond proplácí dotaci zpětně na váš účet

O dotaci je možné požádat dopředu, před samotnou instalací, nebo zpětně až po ní. V každém případě se dotace proplácí na váš účet. Peníze vám fond pošle cca do 2 měsíců po dokončení elektrárny.

Instalaci tedy musíte realizační firmě zaplatit včetně dotace a na proplacení dotace ze strany SFŽP počkat. Celou elektrárnu nebo jen částku do výše dotace můžete profinancovat na úvěr nebo na splátky, rádi vám poradíme s dostupnými možnostmi.

FAKT 8: Použít můžete pouze nové komponenty

Pokud chcete čerpat dotaci Nová zelená úsporám, pak vaši elektrárnu smí namontovat pouze certifikovaná firma s příslušnou kvalifikací. Použít je možné opět pouze schválené komponenty, které splňují příslušné technické požadavky. Například minimální účinnost monokrystalických fotovoltaických panelů by měla být vyšší než 18 %.

Není možné instalovat komponenty použité. Není ani možné, aby si majitel domu dodal některé odborné práce sám. Za kvalitu veškerých provedených prací a použitých komponentů ručíme my jakožto generální dodavatel.

Pokud jste zrovna ve fázi výstavby nebo rekonstrukce rodinného domu, pak je skvělé, když můžete dům na instalaci sluneční elektrárny připravit. Příprava spočívá v natažení vhodných chrániček, zvolení dostatečně velké skříně hlavního domovního rozvaděče atp.

FAKT 9: V dotacích je možné vyjednat různé výjimky

Podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám byly nastaveny na průměrný rodinný dům. Ale občas se stane, že některý rodinný dům z těchto měřítek vybočuje. Pro různé výjimečné případy je možné se státním fondem vyjednat ústupky.

Pokud má dům více pater než 2, nebo pokud má větší rozlohu nebytových prostor, může být šance vyjednat výjimku. Úředníci fondu posuzují jednotlivé případy dle konkrétní individuální situace. Je třeba to zkusit a vidět.

Read More
Solar panels with sunset and blue sky background. Clean power energy concept

Co od fotovoltaiky neočekávat

Co od fotovoltaiky neočekávat

Topení v zimě – fotovoltaika vyrábí elektřinu tehdy, když svítí slunce. Nejvíc elektřiny proto vyrobí od dubna do září, kdy jsou nejdelší dny. Potřeba tepla je naopak nejvyšší v období říjen – březen, kdy jsou krátké dny a obvykle i horší počasí, takže slunce svítí celkově méně. I když domácí fotovoltaika zvládne při hezkém počasí i v zimě vyrobit několik kilowatthodin, rozhodně to není tolik, aby sama vytopila dům na dlouhé zimní noci, neřkuli během týdenní inverze a nízké oblačnosti. Fotovoltaiku lze ale dobře použít v létě na pohon klimatizace nebo k ohřevu vody.

Nulový účet za elektřinu – většina domácích elektráren není stavěná na to, aby samy o sobě pokryly celoroční spotřebu elektřiny v domě. Běžná fotovoltaika během krátkých a zamračených zimních dní nezvládne vyrobit tolik elektřiny, aby pokryla dlouhé noci. I když vám správně nastavená domácí elektrárna s baterií zvládne pokrýt spotřebu po část roku, v zimním období tak budete pořád potřebovat elektřinu buď ze sítě, nebo z elektrocentrály – a obojí stojí peníze. Váš účet ale bude podstatně nižší, než bez vlastní elektrárny.

Zisk z prodeje ekologické elektřiny – výkupní ceny za elektřinu z domácí fotovoltaiky jsou v současnosti minimální (rok 2021). Pokud se situace nezlepší, nevyplatí se stavět domácí fotovoltaiku za účelem prodeje elektřiny do sítě, jako tomu bylo v letech 2005-2012. Díky nařízení EU se ale i v ČR bude možné zapojit během několika let do energetické komunity a svou elektřinu výhodněji prodat, nebo třeba „poslat babičce“.

Read More

Monitoring výroby a spotřeby fotovoltaických elektráren

Řada dnes nabízených elektráren nabízí možnost sledování a často i ovládání elektrárny přes internet. Přes mobil nebo počítač tak můžete sledovat aktuální spotřebu své domácnosti i její vývoj v čase. Zároveň v aplikaci vidíte energetické toky v domě – kolik vyrábí fotovoltaika, kolik elektřiny se spotřebuje v domě, jestli se elektřina ukládá do baterie, nebo zda čerpáte elektřinu ze sítě a kolik. Tento nástroj je velmi užitečný při snižování spotřeby energie v domácnosti.

Některé servisní a instalační firmy monitoring také využívají pro sledování stavu elektrárny a jsou tak schopny samy zjistit závadu nebo jí dokonce předejít. I v případě, že takový servis sjednaný nemáte, vyplatí se pomocí vhodných nástrojů chod vaší elektrárny sledovat i z důvodů bezpečnosti, kdy včasné odhalení poruchy systému může být klíčové.

Read More

Životnost fotovoltaiky

Fotovoltaický panel vydrží 35 let i déle, střídač přibližně 12 let a baterie 15 let (jedná se o odhad životnosti, ne o délku záruky výrobce nebo dodavatele na jednotlivé komponenty). Co se stane po těchto lhůtách? Fotovoltaický panel i baterie budou nadále fungovat, jen panely budou mít nižší výkon a baterie nižší kapacitu, než když byly nové. Střídač touto dobou začne vykazovat vady nebo přestane fungovat a bude nutné ho vyměnit.

Životnost konkrétní fotovoltaické elektrárny (za jak dlouho a o kolik poklesne výkon panelů nebo kapacita baterie, kdy bude potřeba údržba…) záleží na mnoha faktorech – kvalitě a technologii jednotlivých komponentů, správnosti instalace, nastavení systému, povětrnostních podmínkách, způsobu používání a dalších. Tyto proměnné mohou životnost jednotlivých součástí prodloužit, stejně jako zkrátit.

Read More

Co je fotovoltaická elektrárna?

Co je fotovoltaická elektrárna?

Fotovoltaická nebo též solární elektrárna vyrábí elektřinu ze slunečního záření. Jedná se o obnovitelný a nevyčerpatelný zdroj energie, který k výrobě elektřiny nepotřebuje žádné palivo.

Fotovoltaickou elektrárnu tvoří dva základní komponenty – fotovoltaické (solární) panely a střídač.

Fotovoltaické panely – při dostatečném osvětlení vyrábí elektřinu, konkrétně stejnosměrný proud. Tyto panely lze umístit na střechu domu, garáže, pergoly, i na fasádu, stejně jako na střechu výrobní haly, na zastřešení parkoviště nebo na pozemek. Čím více panelů je instalováno, tím větší výkon elektrárna má. Čím více a čím delší dobu jsou panely ozářeny sluncem, tím více elektřiny elektrárna vyrobí.

Střídač, měnič (oba pojmy jsou správně) – aby se dala elektřina z fotovoltaiky normálně využívat, je nutné k panelům připojit střídač. Ten převede stejnosměrný proud z panelů na elektřinu s takovými parametry, aby na ní mohly normálně fungovat standardní spotřebiče připojené do zásuvky. Střídač obvykle vypadá jako „krabice na zdi“, do které je kabely přivedena elektřina z panelů. Teprve ze střídače vede kabel do domácího nebo firemního rozvaděče.

Je-li žádoucí energii ze slunce využívat i v době, kdy slunce nesvítí, typicky v noci, je nutné připojit nějaký druh úložiště, akumulace energie – nejčastěji elektrické baterie nebo zásobník na teplou vodu. Pokud akumulace na dobu bez slunečního svitu nedostačuje, je potřeba fotovoltaiku doplnit záložním zdrojem. To může být benzinová nebo dieselová elektrocentrála, kogenerační jednotka, palivový článek, ale i klasická elektrická přípojka.

Proč si pořídit fotovoltaickou elektrárnu

Nezávislost

Pořízením vlastního zdroje se zvyšuje vaše nezávislost na dodávkách elektřiny ze sítě a dalších souvisejících věcech – tj. na cenách elektřiny, podmínkách připojení nebo výpadcích sítě. Čím větší elektrárna, tím větší míra energetické a ekonomické nezávislosti.

  • Částečná (pohodlná) nezávislost – síťová nebo hybridní elektrárna
   Na střeše máte fotovoltaiku a zároveň zůstáváte připojeni k síti. Elektrárna pokryje část vaší spotřeby čistou elektřinou, sníží účet za elektřinu a se správným střídačem a baterií pomůže přečkat výpadky. Zároveň se díky připojení k síti nestane, že by vám doma došla elektřina, nejste tedy závislí na počasí. Elektrárna vás nijak neomezuje, můžete žít stejně jako dosud.

 

 • Úplná nezávislost (pro nadšence) – ostrovní elektrárna, autonomní systém
  Buď ve vašem okolí není možnost připojení k elektrické síti, nebo se vám idea nezávislosti líbí natolik, že se rozhodnete používat elektřinu výhradně z vlastního zdroje a nepřipojovat se k síti. Oproti částečné nezávislosti budete potřebovat větší a dražší elektrárnu a zároveň bude nutné přizpůsobit váš životní styl dostupnosti elektřiny ze slunce.

Ekologie

Využíváním elektřiny z fotovoltaiky šetříte životní prostředí. Elektřina, kterou si vyrobíte na vlastní střeše ze slunce, je 100% čistá a těžko získáte jinou, která bude více ekologická. Nemuselo se kvůli ní vytěžit a spálit žádné palivo, nevznikly kvůli ní žádné emise ani jiný odpad, ani se část elektřiny neztratila při přenosu na dlouho vzdálenost.