Read More
Solar panels with sunset and blue sky background. Clean power energy concept

Co od fotovoltaiky neočekávat

Co od fotovoltaiky neočekávat

Topení v zimě – fotovoltaika vyrábí elektřinu tehdy, když svítí slunce. Nejvíc elektřiny proto vyrobí od dubna do září, kdy jsou nejdelší dny. Potřeba tepla je naopak nejvyšší v období říjen – březen, kdy jsou krátké dny a obvykle i horší počasí, takže slunce svítí celkově méně. I když domácí fotovoltaika zvládne při hezkém počasí i v zimě vyrobit několik kilowatthodin, rozhodně to není tolik, aby sama vytopila dům na dlouhé zimní noci, neřkuli během týdenní inverze a nízké oblačnosti. Fotovoltaiku lze ale dobře použít v létě na pohon klimatizace nebo k ohřevu vody.

Nulový účet za elektřinu – většina domácích elektráren není stavěná na to, aby samy o sobě pokryly celoroční spotřebu elektřiny v domě. Běžná fotovoltaika během krátkých a zamračených zimních dní nezvládne vyrobit tolik elektřiny, aby pokryla dlouhé noci. I když vám správně nastavená domácí elektrárna s baterií zvládne pokrýt spotřebu po část roku, v zimním období tak budete pořád potřebovat elektřinu buď ze sítě, nebo z elektrocentrály – a obojí stojí peníze. Váš účet ale bude podstatně nižší, než bez vlastní elektrárny.

Zisk z prodeje ekologické elektřiny – výkupní ceny za elektřinu z domácí fotovoltaiky jsou v současnosti minimální (rok 2021). Pokud se situace nezlepší, nevyplatí se stavět domácí fotovoltaiku za účelem prodeje elektřiny do sítě, jako tomu bylo v letech 2005-2012. Díky nařízení EU se ale i v ČR bude možné zapojit během několika let do energetické komunity a svou elektřinu výhodněji prodat, nebo třeba „poslat babičce“.

Read More

Monitoring výroby a spotřeby fotovoltaických elektráren

Řada dnes nabízených elektráren nabízí možnost sledování a často i ovládání elektrárny přes internet. Přes mobil nebo počítač tak můžete sledovat aktuální spotřebu své domácnosti i její vývoj v čase. Zároveň v aplikaci vidíte energetické toky v domě – kolik vyrábí fotovoltaika, kolik elektřiny se spotřebuje v domě, jestli se elektřina ukládá do baterie, nebo zda čerpáte elektřinu ze sítě a kolik. Tento nástroj je velmi užitečný při snižování spotřeby energie v domácnosti.

Některé servisní a instalační firmy monitoring také využívají pro sledování stavu elektrárny a jsou tak schopny samy zjistit závadu nebo jí dokonce předejít. I v případě, že takový servis sjednaný nemáte, vyplatí se pomocí vhodných nástrojů chod vaší elektrárny sledovat i z důvodů bezpečnosti, kdy včasné odhalení poruchy systému může být klíčové.

Read More

Životnost fotovoltaiky

Fotovoltaický panel vydrží 35 let i déle, střídač přibližně 12 let a baterie 15 let (jedná se o odhad životnosti, ne o délku záruky výrobce nebo dodavatele na jednotlivé komponenty). Co se stane po těchto lhůtách? Fotovoltaický panel i baterie budou nadále fungovat, jen panely budou mít nižší výkon a baterie nižší kapacitu, než když byly nové. Střídač touto dobou začne vykazovat vady nebo přestane fungovat a bude nutné ho vyměnit.

Životnost konkrétní fotovoltaické elektrárny (za jak dlouho a o kolik poklesne výkon panelů nebo kapacita baterie, kdy bude potřeba údržba…) záleží na mnoha faktorech – kvalitě a technologii jednotlivých komponentů, správnosti instalace, nastavení systému, povětrnostních podmínkách, způsobu používání a dalších. Tyto proměnné mohou životnost jednotlivých součástí prodloužit, stejně jako zkrátit.

Read More

Co je fotovoltaická elektrárna?

Co je fotovoltaická elektrárna?

Fotovoltaická nebo též solární elektrárna vyrábí elektřinu ze slunečního záření. Jedná se o obnovitelný a nevyčerpatelný zdroj energie, který k výrobě elektřiny nepotřebuje žádné palivo.

Fotovoltaickou elektrárnu tvoří dva základní komponenty – fotovoltaické (solární) panely a střídač.

Fotovoltaické panely – při dostatečném osvětlení vyrábí elektřinu, konkrétně stejnosměrný proud. Tyto panely lze umístit na střechu domu, garáže, pergoly, i na fasádu, stejně jako na střechu výrobní haly, na zastřešení parkoviště nebo na pozemek. Čím více panelů je instalováno, tím větší výkon elektrárna má. Čím více a čím delší dobu jsou panely ozářeny sluncem, tím více elektřiny elektrárna vyrobí.

Střídač, měnič (oba pojmy jsou správně) – aby se dala elektřina z fotovoltaiky normálně využívat, je nutné k panelům připojit střídač. Ten převede stejnosměrný proud z panelů na elektřinu s takovými parametry, aby na ní mohly normálně fungovat standardní spotřebiče připojené do zásuvky. Střídač obvykle vypadá jako „krabice na zdi“, do které je kabely přivedena elektřina z panelů. Teprve ze střídače vede kabel do domácího nebo firemního rozvaděče.

Je-li žádoucí energii ze slunce využívat i v době, kdy slunce nesvítí, typicky v noci, je nutné připojit nějaký druh úložiště, akumulace energie – nejčastěji elektrické baterie nebo zásobník na teplou vodu. Pokud akumulace na dobu bez slunečního svitu nedostačuje, je potřeba fotovoltaiku doplnit záložním zdrojem. To může být benzinová nebo dieselová elektrocentrála, kogenerační jednotka, palivový článek, ale i klasická elektrická přípojka.

Proč si pořídit fotovoltaickou elektrárnu

Nezávislost

Pořízením vlastního zdroje se zvyšuje vaše nezávislost na dodávkách elektřiny ze sítě a dalších souvisejících věcech – tj. na cenách elektřiny, podmínkách připojení nebo výpadcích sítě. Čím větší elektrárna, tím větší míra energetické a ekonomické nezávislosti.

    • Částečná (pohodlná) nezávislost – síťová nebo hybridní elektrárna
      Na střeše máte fotovoltaiku a zároveň zůstáváte připojeni k síti. Elektrárna pokryje část vaší spotřeby čistou elektřinou, sníží účet za elektřinu a se správným střídačem a baterií pomůže přečkat výpadky. Zároveň se díky připojení k síti nestane, že by vám doma došla elektřina, nejste tedy závislí na počasí. Elektrárna vás nijak neomezuje, můžete žít stejně jako dosud.

 

  • Úplná nezávislost (pro nadšence) – ostrovní elektrárna, autonomní systém
    Buď ve vašem okolí není možnost připojení k elektrické síti, nebo se vám idea nezávislosti líbí natolik, že se rozhodnete používat elektřinu výhradně z vlastního zdroje a nepřipojovat se k síti. Oproti částečné nezávislosti budete potřebovat větší a dražší elektrárnu a zároveň bude nutné přizpůsobit váš životní styl dostupnosti elektřiny ze slunce.

Ekologie

Využíváním elektřiny z fotovoltaiky šetříte životní prostředí. Elektřina, kterou si vyrobíte na vlastní střeše ze slunce, je 100% čistá a těžko získáte jinou, která bude více ekologická. Nemuselo se kvůli ní vytěžit a spálit žádné palivo, nevznikly kvůli ní žádné emise ani jiný odpad, ani se část elektřiny neztratila při přenosu na dlouho vzdálenost.